– „Što se mora – nije teško“ (pravila, pravila…)

Standardi kvaliteta rada obrazovno-vaspitnih ustanova

Okvir-kvaliteta

Шта нам доноси нови закон о раду?

1. Радни однос на одређено време, уместо до једне, трајаће до две године, а послодавцу се дају шира овлашћења за навођење разлога за заснивање радног односа на одређено време;

2. Плаћено одсуство за разне случајеве (женидба, рађање деце, …) са 7 дана смањује се на 5 дана;
3. Добровољни даваоци крви добиће 2 дана плаћеног одсуства;
4. Уводи се појам „ основна зарада“- као зарада без икаквих додатака (старешинство, рад у комбинованим одељењима…);
5. Минули рад остаје 0,4% по години стажа, али само код последњег послодавца, што значи да ће запослени који се део стажа провели ван образовних установа имати умањење зарада за тај период;
6. Прецизирани су и проширени разлози за отказ Уговора о раду;

 

7. Минимална зарада ће се и даље одређивати на Социјално-економском савету, а не по предлогу синдиката да буде на нивоу цене минималне потрошачке корпе;
8. Накнада за превоз: када се радник после потписивања Уговора о раду пресели у скупљу зону, неће добијати разлику у цени превоза;
9. Отпремнина код отказа Уговора о раду не може бити мања од 1/3 плате по години стажа;
10. Отпремнина за одлазак у пензију са смањује се са 3 на 2 плате;
11. Отпремнина за отказ Уговора о раду-технолошки вишкови- обрачунава се само за године код последњег послодавца;
12. Када запослени добије незаконит отказ Уговора о раду, не мора бити враћен на радно место, ако он то не жели, а имаће право на накнаду штете;
13. Ако је послодавац оправдано отпустио радника, али је погрешно применио закон, запослени се не враћа на посао, већ добија одштету од само 6 плата;
14. Законом је прописано шта мора да садржи приступница за улазак у синдикат, као и шта све треба доставити послодавцу код формирања синдиката;
15. Подигнут је проценат репрезентативности код послодавца са 15 на 20%;
16. Отклоњен је застој у раду Одбора за утврђивање репрезентативности, јер је то надлежност министра рада, а Одбор не одлучује консезусом, већ већином гласова чланова;
17. Преиспитивање репрезентативности може се захтевати после годину дана, а не после 3 године као до сада;
18. Остало је спорно проширено дејство Колективног уговора и када ће Колективни уговор важити. Да ли важи када га потпише само један, сви или већина репрезентативних синдиката;
19. Дата су већа овлашћења инспекторима рада у контроли и примени Закона о раду;
20. Повећани су рокови времена за жалбе, као и новчани износи казни за кршење Закона.
odluke Komisije za sajt 17_7-1-ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА

Potvrda za aktivnosti

prirucnik za planiranje stru.usavrsavanja_predlog

portfolio-140429135411-phpapp01

Portfolio – šta je to?

СТАНДАРДИ

Стандарди  су  прецизни искази који описују кључне компетенције које ученици треба да изграде након четворогодишњег изучавања одређеног наставног предмета .

Образовни стандарди  су описи способности, знања и умења из неког предмета које очекујмо од ученика на одређеном образовном узрасту и  нивоу постигнућа у оквиру тог узраста. To су конкретне листе знања, вештина  и способности  које ученици треба да поседују на крају школске године или након завршеног четвртог разреда:

српски језик

математика

природа и друштво

Основни ниво чине стандарди којима су описани  захтеви који представљају базични или основни ниво знања, вештина и умења. Очекује се да ће скоро сви, а најмање 80% ученика постићи тај ниво. На базичном нивоу налазе се  темељна предметна знања и умења, неопходна за сналажење у животу и наставак учења. Овде су смештена она знања и умења која нису једноставна, али су тако темељна да заслужују посебан напор, који је потребан да би њима овладали готово сви ученици.

Средњи ниво  чине стандарди којима су описани  захтеви који представљају средњи ниво знања, вештина и умења   и  описују  оно што просечан ученик може да достигне. Очекује се да ће око 50% ученика постићи или превазићи средњи ниво.

На напредном нивоу  се од ученика очекује да анализира, упоређује, разликује, критички суди, износи лични став, повезује различита знања, примењује их и сналази се у новим и нестандардним ситуацијама. Знања и умења са овог нивоа су трансферна, пре свега за наставак школовања. Очекује се да ће око 25% ученика  постићи тај ниво.

БОДОВНА ЛИСТА (44 сати у установи)

Bodovna lista internih Bodovanje aktivnosti strucnog usavrsavanja_15.11.2013.

KAKO PRIPREMITI PLAN SU

prezentacija – kako pripremiti plan su-130507171533-phpapp02

Postavite komentar

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s