-Pedagoške situacije

Педагошке ситуације са решењима

1. У току предавања један ученик се стално окреће, говори нешто деци око себе, коментарише и поставља питања везана за градиво и прекида Ваше излагање показујући да он о томе нешто зна.

 

Прво невербално скренути пажњу нпр. стати поред тог ученика и благо га дотаћи по рамену, или у току излагања поменути његово име да би се његова активност прекинула, да би се пребацио у подручје сазнавања, потом га запослити тако исто лепо искористити његово знање нпр. да он ученицима објасни неки део, тако га похвалити , учинити важним и обезбедити да сарађује. Обострано поштoвање.

 

2. Дете је одговарало и није добило очекивану оцену. Након завршених часова затичете га у школском дворишту. Када га питате зашто плаче каже да не сме због добијене слабе оцене да иде кући.

 

Прво дете смирити да не плаче, да се свака оцена може поправити, да је свака оцена тренутна.

После тога разговора утврдити зашто ако је стварно по среди страх од родитеља, разговарати са њима да ли дете може да одговори на очекивања, прво да ли родитељ и дете знају шта је потребно да би учење било успешно, да ли га на прави начин усмеравају, да ли они знају како да преслишавају дете, са разумевањем или све по казни, понудити помоћ, укључити пп службу.

 

3. Дете је одговарало и није добило очекивану оцену. Након завршених часова затичете га у школском дворишту. Када се заинтересујете каже вам да не сме да каже родитељима за оцену коју је добио.

 

Звати родитеље да дођу по дете, за то време дете пријатељски разговор са дететом, охрабрити, утешити. Разговарати са родитељима да не врше притисак на дете, чешће долазе у школу, разговарају са предметним наставником, да им објасни и образложи како да дете добије очекивану тј. бољу оцену.

Ако не добијемо родитеље отићи са дететом кући или га охрабрити да оде кући али свакако ступити у контакт са родитељима. Са дететом разговарати о очекиваној оцени, порадити са њим на тему како да учи, укључити по потреби пп службу.

 

4. Донели сте оцењен контролни задатак и поделили га са ученицима. У једном тренутку примећујете да ученица Милена плаче. Присећате се да је на исти начин реаговала на добијену оцену и на прошлом контролном задатку.

 

Смирити дете, после тога поразговарати са учеником. Ако је навикло да на случај добија оцену не реагујем, поновим своје захтеве. У другој ситуацији разговарати са дететом, упутити да ради мало више, понудити помоћ што је очекивано да добије. Ако су узрок родитељи разговарати са родитељима, објаснити да не притискују дете, можда и несвесно преносе на дете своје амбиције, открити то у разговору, посаветовати их да то не чине, да пруже подршку детету

обавестити п.п слушбу, одељенског старешину.

 

5. Зорица је одговарала, ви јој саопштавате да је то за тројку. Она почиње да плаче. Уз сузе вам објашњава да је учила цео викенд и да се само збунила, кад је мама преслишала све је знала….

 

Умрити дете, објаснити да је оцена тренутног знања, да су кућни услови другачији од школе, а оцена се добија у школи у којој се тражи, брзина, тачност и ефикасност, да дете постане неосетљиво на околности. Разговарати са дететом како учи и како се преслишава, објаснити да то није добро. Позвати родитеље разговарати са њима како преслишава дете све по књизи или са разумевањем, колико то дуго ради важно је да знају и дете и родитељ када је градиво научено и како се треба преслишавати. Ако се ситуација понови треба разговарати са родитељима и пресећи ситуацију, позвати у помоћ пп службу.

 

6. Дете је одговарало, добило оцену и незадовољно је оценом, почиње да виче и бесно излеће из учионице трескајући вратима.

 

Изаћи са учеником, пре тога се кратко обратити деци у одељењу. Молим вас будите мирни, одмах се враћам. Стићи дете, смирити га и замолити да разговарате после часа насамо. Разговарати са учеником о ситуацији тј. рећи да се виком и агресијом ништа не постиже , социјално понашање, да ли сматра да је понашање у реду

– стићи га, смирити и разговарати с њим

– обавестити родитеље и пп –службу

– Избећи ситуацију постављањем правила и стандарда, објаснити ученицима шта је све потребно за сваку оцену на почетку године и држати се тога. Наравно сваку оцену коју ученик добије јавно образложити пред одељењем. Обавезно дозволити повратак на час.

 

7. Примећујете да се ученик Јован приликом усменог одговарања врло лепо изражава, али су му писмени задаци нечитки и толико неуредни да је тешко разумети.

 

Разговарати са учеником, пронаћи узрок, објаснити да је важно да лепо и уредно пише, тако доста помаже себи да добије успешну оцену и на писменом одговарању. У школи се траже брзина, тачност и ефикасност, а лош рукопис то онемогућава тј. ремети успех ученика.

Ако су одељенске старешине разговарале са родитељима упутити их тј. објаснити зашто је важно да се они ангажују на поправљању рукописа ученика.

 

8. Петрови писани задаци су квалитетни, уредни и читки, али за свој узраст врло лоше чита.

 

По задацима се види да се ради о радном детету али је овде посреди комуникацијски, вербални проблем. Разговарати са дететом, открити проблем, да ли увек тако-разговор са колегама, можда дете има проблем са наступом. Понудити помоћ. Разговарати са родитељима-пронаћи узрок проблема. Допунски час. По потреби укључити пп службу у корективан рад.

 

9. Милан веома споро пише. Често не успева да препише текст са табле а и контролни задатак, писани рад не успева да заврши до краја часа. Уочавате да све што је урадио је тачно и уредно.

 

У почетку толеранција, разговор са дететом, у школи се тражи брзина, тачност и ефикасност, овде је посреди неефикасност.

Саветовати дете све што урадиш је тачно, хајде пробај да брже пишеш јер ћеш тако постићи бољи успех, подстицати га, па и терати да научи брже да пише

Разговор са другим колегама, одељ. старешином, родитељима како би се детету помогло да научи брже да пише или да превазиђе лењост.

НИКАД НЕ ПИШЕМО МНОГО….

 

10. У једном одељењу приметили сте једног ученика који на писаним проверама даје одличне резултате, али кад га прозовете да одговара врло се тешко изражава и почиње да муца.

 

Ради се о радном детету који има страх од одговарања, то је комуникацијски проблем. Разговор са дететом после часа прво о нечему што није везано за школу, да се дете ослободи, потом треба открити проблем, узрок проблема, подржати дете, охрабрити то је слично писменом одговарању. Разговарати са родитељима, одељ. старешином, пп-службом, понудити детету да писмено одговара али га подстицати и трудити се да се реши проблем….

 

11. Кад поставите питање, уочавате да се један ученик никад не јавља. Ако га прозовете, он се врло тешко изражава, споро говори, тешко налази праве речи и понекад заћути усред реченице. Његови писмени радови су доста добри.

 

Слична ситуација као у 10.

Проблем комуникацијске природе, дете ради то се види по писаним задацима.

Разговарати са дететом, пронаћи проблем, узрок проблема, подржати дете, охрабрити га, понудити помоћ. Разговарати са другим колегама, ако је код свих исто укључити родитеље, одељенске старешине, пп -службу, али ако се проблем јавља само на вашем часу посаветовати се са пп -службом

 

12. У школском дворишту затичете три дечака који туку своје вршњаке.

 

Туча је дисциплински проблем.

Прво раздвајамо ученике, смиримо их, потом разговарамо с њима, зашто су се потукли, да ли су то желели да реше проблем, да ли је, да ли су свесни да је туча прекршај, какве последице могу бити. Сви треба да учествују у разговору, проверимо поступак ко је изазван, ко је крив, зашто је дошло до сукоба. Истаћи да се тучом ништа не постиже, да су они другови , да треба да се помажу, да се клоне проблема, да спречавају сукобе.

Обавестити одељен. старешину, пп- службу.

ПРАВИЛА ПОСТОЈЕ И МОРАЈУ СЕ ПОШТОВАТИ

 

13. У школском дворишту затичете једног дечака који туче другог дечака који је млађи од њега

 

Раздвајате их, смирујете. Разговор да се утврди проблем. Реакција одмах-дисциплински проблем, прекршено правило понашања, старије дете упитамо зашто је дошло до туче, мисли ли да је то решење да ли би се добро осећао да је у сукобу са неким старијим, да ли би исто реаговао, да ли је свестан последица. Старији треба да штите и помажу млађе од себе а не да их бију. Разговарати и са млађим дететом-реаговати тј. прво открити узрок проблема, смирити дете ако није криво ако јесте да ли је свестан да је тај дечак старији од њега, да представља лош пример другом, да ће имати последице итд….

Обавестити одељенског старешину и пп –службу.

 

14. Приметили сте да за време великог одмора један дечак је одвојен од осталих, сам је, не разговара ни са ким….

 

Разговарати са дететом да се открије узрок таквог понашања, да ли има неки проблем, често није са вршњацима, ако не жели да разговара пратити његово понашање, поново покушати, прво разговарати о нечем другом, нпр. шта се радило на часу, па онда прећи на причу о дружењу тако придобити дете, охрабрити га да прича, говорити му о лепим странама другарства-обавестити.

Разговарати са другом децом-да ли они желе да се друже с тим дететом или они избегавају. Ако они не желе, открити разлог, објаснити да нисмо сви исти, али да свако има добре и лоше стране, само те особине треба пронаћи, треба поштовати и уважавати различитост, помоћи другу да се укључи у друштво.

Ако дете избегава дружење разговарати са ученицима да му се приближе, дају времена да оно схвати да они искрено желе да се друже са њим и сл.

Посаветовати се са пп-службом и њих укључити у решење проблема. Причати са родитељима – какво је дете код куће, да ли знају за његово понашање, каква је њихова реакција на то!

Разговарати са вођом групе или дететом који други слушају па њега придобити.

 

15. Један ученик вам се поверава како га сви избегавају, нико неће да се дружи с њим, увек седи сам, задиркују га и називају погрдним именима.

 

Разговарати са дететом, смирити га, открити узрок таквог понашања, објаснити да сви људи нису исти, да треба поштовати различитост, да сви имамо и добре и лоше особине, да свакоме треба дати шансу, да они треба да развијају другарство, помажу једно друго, а не да се деле и исмевају једно друго, како би се они осећали да их други исмевају, како су се понашали други,када они у одељењу тако раде, а одељење је тим.

Разговарати са пп службом, пратити развој ситуације ако је социјални проблем.

 

16. Када сте оцењивали писмени задатак приметили сте да је ученик преправио оцену у свесци са претходног писменог задатка. Проверили сте у дневнику и констатовали да сте ви добро уписали вашу оцену…

 

Разговор са учеником насамо.Утврдити зажто је преправљао оцену, објаснити да то ничему не води, треба остати у добром односу са дететом,понудити помоћ у учењу објаснити да је боље да научи него да преправља оцену.

Ако су родитељи узрок, обратити се психологу да се преиспитају односи између детета и родитеља.

 

17. Kад сте оцењивали писмени задатак приметили сте да је ученик преправио оцену у свесци са претходног писменог задатка. Проверили сте у дневнику и констатовали да сте ви добро уписали вашу оцену.

 

Исто као у 16.

 

18. Ваша колегиница била је одсутна а ви сте били у могућности да је замените. Нисте то знали раније, да бисте се посебно спремили за час,али сте погледали у дневник и на основу онога што је записано сматрали сте да нећете имати тешкоћа да реализујете тај час. Десило се да су ученици на већину ваших питања одговарали да то не знају јер то нису учили.

 

Можемо на основу бележака утврдити шта су ученици учили,ако није стварно рађено предавање,а ако јесте вратимо се поново на оно што је рађено на основу бележака и предајемо даље.

Као замена треба избегавати испитивање.Час можемо конституисати као групни рад,активни облик рада и тако подстачи да се ученици ослободе и покажу своје знање.Проверити своје белешке,објаснити ученицима градиво,ако није рађено или нису схватили тј. научили,а потом прећи на активни облик рада тј. групни.

 

19. У одељењу где предајете, дошао је нови ученик. Добили сте податке да је због слабог успеха и недоличног понашања премештен из друге школе. Улазите у разред и затичете тучу у којој учествује неколико ученика. У тој групи се налази и нови ученик кога сада срећете први пут….

 

Смирујем ситуацију, осигуравам да почне да се изведе настава

без проблема. Разговори са ученицима зашто је дошло до туче, да ли је она могла да се избегне, да ли знају шта је све могло да се догоди, какве су последице. Разговарати са свим ученицима тј. и са новим учеником. Какав год да је он и остали имају проблем чим се туку. Обавестити одељенског старешину, пп –службу записати у напомену шта се десило.

 

ПОДРУЧЈЕ ПРОБЛЕМА УЧЕНИКА не реагујем одмах, у току часа невербално станем поред ученика, додирнем га по рамену, или вербално реагујем да му се скрене пажња и усмери на рад на часу, после часа разговор са учеником. Лични проблем, индивидуални рад са учеником

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРОБЛЕМ смирити ситуацију, обезбедити услове за извођење наставе, покренути дисциплински поступак, ако се крене јасна правила одмах реакција-дисциплински поступак, пишем у напомену шта се десило.

Увек прво пружити шансу ако се ситуација понови неодложна реакција дисциплински поступак.

РЕАКЦИЈА ОДМАХ зовем одељенског старешину ако је слободан, ако није ја причам па га онда обавештавам.

КАЗНА укор директора за тучу.

 

20. Повели сте своје ученике да погледате у биоскоп филм који је тада био актуелан. Ученици су се јако радовали и сви су једва дочекали тај дан.У биоскопу су се ученици понашали врло непристојно,галамили су, довикивали се, прескакали клупе…. нисте могли да их обуздате, некако се све то добро завршило и сутрадан се срећете са својим ученицима.

 

Пре одласка у биоскоп разговор о правилима понашања,договор око тога да се спречи таква ситуација а ако се ипак деси,разговор са ученицима,како је било у биоскопу,како им се свидео филм,да ли је било неких проблема,да ли је посета протекла без проблема-навест их да сми кажу проблем тј.шта се десило.Потом утврдити зашто се то дешавало,питати их знају ли последице тога што су урадили да сами кажу,обрукали себе,ометали друге,могли су да направе материјалну штету.Испитати како се проблем могаода избегне,која су решења-да би поново могли да иду у биоскоп,шта радити ако се проблем понови, ИСПИТАТИ КО ЈЕ КРИВ.

На часу ОЗ организовати рад по групама на тему понашање на јавним местима.

 

21. На дан отворених врата долази родитељ који каже да његово дете улаже велики рад али не постиже успех који родитељи и дете очекују и желе.

 

Морамо разговарати са родитељима.Прво ако је љут смирити га нпр. Молим вас да се смирите да бисмо могли да поразговарамо јер смо сви ту ради детета,у заједничком је интересу да решимо проблем…

Истом родитељу пустимо да кажемо шта има, разоружамо га ,сво време га пажљиво слушамо.

Онда родитеља питамо зашто је дошао до закључка да дете не остварује оно што он очекује,одакле долазе та очекивања,да ли ради и како ради са дететом,да ли верује детету на реч,у овом случају треба разговарати и са дететом,можда има страх од родитеља,па им говори оно што они желе да чују,посаветовати га да то не чини чиме ништа не добија само настаје нови проблем,потом му показати све оцене ученика и образложити сваку оцену,све оцене треба да буду писано образложене,сугерисати да чешће долазе,да се интересују за дете,позвати да присуствује часу,инсистирати да се заједно прати рад ученика,успех детета је и успех наставника.

Напоменути да је оцена тренутна и да се увек може поправити,разговарати и о начину учења,објаснити родитељима да њихове амбиције можда притискају дете па она не може да покаже прво жеље или не можеда оствари амбиције родитеља

Ако је у питању други наставник омогучити сусрет родитеља са истим наставником уз исту тактику.Ако до овог састанка не дође иде код директора.

 

22. Долазе два родитеља који кажу да су важи задаци захтевни и тешки и незадовољан је оценом свог детета

 

Разговор-пустити родитеље да прича и тако га орасположити,прво га смирити,молим вас да се смирите….интерес детета када каже шта има,питамо га на основу чега је утврдио да су задаци тешки,онда покажемо оцене ученика ,сваку образложимо,објаснимо на који начин постављамо задатке

 

23. Долази вам родитељ на дан отворених врата и почиње да виче да се према његовом детету понашате некоректно и да га мрзите…

 

слично као у 21. и 22.

 

Смирити родитеља,пустити га да каже шта има,разоружати га,објаснити оцене.Зашто је дошао до таквог закључка.Објаснити да се према свим ученицима понашамо исто ,да смо ту ради ученика,да ми је њихов успех у интересу,позвати га да присуствује часу,да чешће долази

Разговарати и са учеником и родитељом заједно.

У школи ефикасност значи тачно,ефикасно значи другачије од кућне атмосфере.

 

24. На родитељском састанку вам долази родитељ неприкладно обучен за ту ситуацију….

 

Ако постоји могуЋност избећи ситуацију и разговарати индивидуално са родитељем,скренути му пажњу на правила понашања у одељењу у школи за ученике,како се он облачи за посао, ако не на родитељском

састанку сугестивно и јавно скренути пажњу да поведу рачуна о облачењуњихове деце у школи-прочитати правилник о одевању ученика, да постоје правила понашања. Истачи да је школа васпитна установа, да постоје правила понашања у одељењу истачи да и родитељи када иду на посао свакако не иду неприкладно обучени.

 

25. Током часа улеће од два један родитеља и почиње да виче на дете из одељења нападајући га да је малтретирао његово дете…

 

Прво смиримо ситуацију објаснимо родитељу да је упао на час,омета децу у раду и стицању знања,омета ме у обављању посла како би се он осећао да му се тако нешто деси,замолимо га да разговарамо кад се час заврши,прво га смиримо,потом саслушамо о чему се ради,објаснимо да то није начин за решавање проблема,да родитељи некад не треба да се мешају у дечије сукобе,да они то сами најбоље реше,ако је проблем сложенији упутити га на разговор са одељенским старешином,пп -службом,позвати и родитеље другог детета да сви заједно реше проблем.

Такође треба смирити децу,објаснити им да нико виком не решава проблем,да није културно упадати на час,ометати друге у раду.

 

26. Марија вам се пожалила да је њена најбоља другарица свима испричала нешто што је она њој рекла у поверењу а тиче се лоших односа између њених родитеља. Сада је Марији непријатно.

 

Да буде битна,мисли да немају довољну друштвену вредност, нема довољно самопоуздања или повечава себе снижавањем других. Она која преноси, вероватно је препознала сопствени живот.

 

 

 

 

 

27. Деца вам се поверавају. Жале се на једног наставника који их често назива погрдним именима и вређа.

 

Разговор са децом,шта,када ,како,па разговор са колегом-да ли има проблем у том одељењу,да ли је била нека конфликтна ситуација-нудим да дођем на час ОЗ да се договоре деца са наставником,ако не успе

можемо да се жалимо стручним сарадницима,па онда идем код директора.

 

28. Деца вам се поверавају.Замолили су вас да питате једног наставника да одложи најављени контролни задатак, јер нису стигли да се спреме.

 

Разговарати са децом када им је заказан контролни,зашто нису стигли да се спреме,ако је у питању већи број ученика вероватно имају проблем око разумевања градива,објаснити им да одлагање контролног не сме да им пређе у навику,да морају своје обавезе испуњавати на време.

-ако је у питању већи број ученика

-ако је мањи број ученика-утврдити зашто хоће одлагање, шта мисле остали, да ли се и они слажу са одељењем.

 

29. Планирали сте реализацију часа у природи. Све сте припремили, деца су дошла без књига и свезака и очекују час ван учионице. И почела је да пада киша….

 

Потребна је добра припрема тј. када се планира овакав час треба предвидети и неке непредвидиве ситуације, имати резервну варијанту припреме,тј.добру припрему и осмишљен час и у затвореном простору, без обзира што ученици немају књиге и свеске.

Затворени простор-час се реализује са средствима које имам, наговестити ученицима да ће на следећем часу записати шта је рађено.

 

30. Приметили ста да увек кад радите групни облик рада, два ученика се врло ретко укључују у рад. Углавном седе и пасивно посматрају рад других ученика или су забављени неким својим послом који није у вези са задатком.

 

За групни рад важи припрема,утврдити тј. организовати групе тако да се чланови међусобно слажу и допуњавају. Важно је да је припрема добра, да сваки ученик у групи има свој задатак прилагођен својим могућностима.Можемо питати чланове групе како су поделили задатке,шта су њима дали,поставити групу у ситуацију да сви раде и деле задатке.Дати задатак тако структуиран да сви морају да раде нпр.после задатка сви раде тест где ће се видети шта су радили.

 

31. Усред часа упада ученик који није из тог одељења и понаша се неприкладно, почиње да виче, галами, говори ружне речи….

 

Удаљим ученика са часа, осталој деци се обратим кратко да буду мирни, извинем се што напуштам час на кратко и разговарам са учеником, смирујем га, разговор. Зашто се тако понаша, схвата ли последице таквог понашања.

Обавестим одељенског старешину, пп-службу, запишем у напомену.

 

 

 

32. Завршили сте једну област, која је била интересантна ученицима.Желите да организујете дискусију у којој ће учествовати сви ученици.Постављате питања,али један ученик стално инсистира да он даје одговоре и своје мишљење,остали ученици се не јављају.

 

Дете је научило,види се да зна,вероватно му треба признање одраслих,похвалити га због знања,али љубазно замолити да пружи прилику и другима да дају одговор.Потребно је искористити његово знање,али и активирати и остале,тако што дате му доста задатака да подучава нпр.Два ученика који су слабији у учењу,или да састави квиз за друге ученике…

 

33. Приметили сте да један ученик док ви предајете гледа право у вас, миран је, али вам се чини као да није присутан, мисли му лутају…

 

Прво проверити његову присутност неким невероватним гестом,или употребом његовог имена у излагању.Ако утврдимо да ученик није присута,онда разговарамо насамо са њим после часа,кажемо му шта смо запазили,да је добро дете али да ме је тај став забринуо-пријатењски наступ-откривамо узрок таквог понашања,нудимо помоћ и сарадњу.

-ово је лични проблем

-Ако се ситуација понови обавестимо одељенског старешину,пп-службу,разговарамо са родитељима.

 

34. Дали сте контролни задатак после једне обрађене целине јер желите да проверите колико су ученици савладали.У једном тренутку спазите једног ученика који преписује од другог поред себе.Приђете и погледате његов задатак и уочите да је све до тада исто написано као и код његовог друга.

 

Предупредити ситуацију-ја дајем групе,па не долази до оваквих ситуација.Важно је да са децом успоставите правила ,придржавати их се доследно тако да знају шта и како се ради тј. сме ли или не сме ,овде је потребна неодложна и доследна реакција.

У овој ситуацији преместити ученика ,дозвољавам да настави са радом,после часа разговарам са њим,пријатељски,навести да уочи грешку,боље да научи да ваља свој рад показати,ако не тада следи санкција.

Успоставити правила-1 опомена,следећи пут одузимање рада

Кад будем оцењивала идем на индивидуално,ово је нечије знање или испит ученика,или се види чије је знање,да одговарају на питања са контролног

 

35. Прегледали сте контролни задатак који сте претходног часа дали ученицима после пређене области,желели сте да проверите колико су савладали. Дате садржаје јер вам је то веома важно да се ослоните на та знања код обраде наредне области. Од 30 задатака,21 сте оценили слабом оценом….

 

На часу разговарате са ученицима да би се открио узрок, прво преиспитате себе да ли сте добро радили, да ли смо током рада више били базирани на себе,не на ученике,а онда разговарамо са њима-да ли им је јасно градиво, да ли треба поново да се објасни,да ли су учили зашто нису итд. Поново са ученицима обрадити градиво анализа ситуације.

ВАЖНА ИСПРАВКАпоновити контролни, овај пут лакши ослободити поновљеног контролног ученике који су добили 5.

 

 

 

36. Приметили сте да се Јован често жали да га боли стомак или глава,то се најчешће дешава када испитујете ученике или када задате контролни задатак

 

Разговарати са учеником,скренути му пажњу на уочену везу,покушати да се пронађе узрок,понудити помоћ,обавестити одељенског старешину,родитеље

 

37. Уочили сте да један ученик сасвим солидно ради у школи,просечно је активан,завршава задатке на време и постиже просечан резултат.Оно што вам пада у очи је да не ради домаће задатке.Скоро увек има неки разлог којим покушава да се оправда….

 

38.Ближи се крај полугодишта и ви полако сумирате оцене у дневнику и покушавате да изведете закључне оцене.У једном тренутку уочавате да у једном одељењу нећете имати ни једну петицу а у осталим одељењима је тај број по вама задовољавајући.

 

Анализирамо ситуацију да ли смо исто радили са свим ученицима – јесмо.

Разговарамо са тим одељењем, објашњавамо им ситуацију, анализирамо ју заједно са њима-једино у вашем одељењу немам одличну оцену док у другим одељењима има, па им наведемо колико. Да ли мислите да и ви можете да постигнете бољи успех, што мислите зашто је оваква ситуација, понудићу ученицима да одговарају за већу оцену, нпр. ти би могао, имамо основа, ако желиш да се потрудиш ако не желе, остаје како јесте.

 

39.Током утврђивања градива, један ученик је дао погрешан одговор. Питање сте поставили другом ученику и он је дао исти одговор. Кад сте рекли да то није тачно, сви ученици у један глас су повикали. Ви сте то рекли…..

 

Извиним се ученицима – сви људи греше, објасним зашто је дошло до грешке, дам тачан одговор и објашњење-ученициома који су погрешили не рачунам грешку.

 

40. Донели сте оцењене контролне задатке и поделили их ученицима. Објаснили сте како сте оцењивали. Након краћег разгледања један ученик се жали да му нисте признали задатак који је тачно урадио…

 

Увек анализирамо контролни заједно са ученицим, напоменем да провере добро задатке и број поена јер је могућа да сам нешто превидела или нисам добро сабрала поене. Ако се деси ситуација проверим задатак, ако је у питању моја грешка, јавно се извиним ученику, преправим оцену – сви људи греше, дати деци слободу да све питају, обезбеђујем се од ситуације да у току часа ученик допише одговор самим начином прегледања свуда где је нетачан одговор или празна линија прецртам црвеном линијом.

 

41. Донели сте оцењене контролне задатке и поделили их ученицима. Објаснили сте ученицима како сте оцењивали. Након краћег разгледања један ученик вам се жали да има урађене задатке исте као и његов друг који је добио бољу вишу оцену…

 

Оцена мора да буде објашњена,писмено или усмено,са детаљним објашњењм,такође и задатак јасно постављен са јасним одредницама типа одговор треба да садржи шта,како,када,ко,зашто.Треба да постоји јасан став код оцењивања-могуће да ученик није добро одговорио на све захтеве,није добро поставио задатак,дао јасано и добро објашњење,неповезано писао,ученику још једном јасно и гласно образложити оцену

Ако се установи да сам ја погрешила јавно се извинити ученику.

 

42. Донели сте писани задатак из српског језика и поделили га ученицима. Објаснили сте како сте оцењивали. Један ученик се жали да је добио четворку а нема ни једну грешку….

 

Немогућа ситуација у мом предмету

Објаснити и писмено образложити сваку оцену.Објаснити ученицима да не мање грешака не значи и оцену 5.Важан је квалитет а не квантитет.Позвати се на критеријуме о оцењивању и акцентом на разлику између 4 и 5.

 

43. После завршеног одмора улазите у кабинет и затичете два ученика који се туку а остали навијају.

 

Дисциплински проблем.

Раздвојити ученике, смирити ситуацију, питати зашто су се потукли, да ли је њихово понашање исправно, да ли је проблем могао да се реши и на други начин,алтернатива, питати после да ли је њихово понашање било у реду. Да ли знају да је туча тежи преступ, какве су последице,шта је све могло да се деси и шта се дешава, по закону. Да ли су свесни да су сви учествовали у тучи.

Проблем решавати мирно, али сви учествују. Обавестити одељенског старешину, пп- службу, укључити их у решавање проблема, уписати у напомену

 

44. После завршеног одмора улазите у кабинет и затичете уплакано дете које има огреботине по лицу и жали се вама да су га друга тукла.

 

Смирите дете, ако има повреде санирате их, ако не може да остане на часу позвати родитеље, обавестити одељенског старешину после часа.

Разговарати са ученицима-дете исприча шта се десило. Они који су га тукли-туча није решање проблема, однос снага није фер,објаснити последице,ако се туку увек ће бити крив без обзира на повод, треба да раде на самоконтроли.

 

45. После завршеног одмора улазите у кабинет и затичете уплакано дете које има огреботине по лицу. На ваше питање да вам објасни шта се десило дете упорно ћути.

 

Покушамо да сазнамо од детета шта се десило,ако ћути пратити на часу његово понашање па после часа опет кроз разговор покушати да сазнамо шта се десило.Ако упорно чути обавестити пп -службу.Разговарати иса другом децом из одељења,можда ћемо од њих сазнати шта се десило,обавестити одељенског старешину

 

47. Док сте писали на табли и били окренути леђима разреду, два ученика из посљедње клупе су се потукла.

 

Раздвојимо ученике,смиримо ситуацију и обезбедимо да можемо да наставимо са радом,после часа разговор-откривамо узрок догађаја тражимо да уоче грешку-знају ли шта су урадили,да је туча у школи тежак прекршај који се кажњава,да ли је могло да се избегне.Разговор водимо мирно,објашњавамо да треба да се помажу,његују другарство, да са тучом ништа не постижу.Да се такво понашање на часу не може толерисати обавештавамо одељенског старешину,разговарамо и са њим и са ученицима истовремено,ако се ситуација понови тражимо дисциплинску меру.Нема одлагања,одмах се решава.

 

 

48. У току излагања приметили сте да је Милан узео Зоранову свеску, након чега је Зоран скочио и почео да га удара свом снагом.

 

Раздвајамо ученике,смиримо ситуацију,након часа разговор са ученицима.Питамо Милана зашто је узео свеску,да ли треба узимати туђе свеске без питања,Зорана зашто је тако реаговао,да ли је могао и другачије да реагује и да ли је његова реакција добра или лоша,да ли је кажњива,треба да његују другарство,да се помажу,они су другови….

обавештавамо пп -службу и одељенског старешину

 

49. Најавили сте контролни ,улазите у учионицу и не затичете ни једног ученика.

 

Обавестити пп- службу,одељенског старешину и директора

Наредни час мирно разговарати са ученицима- зашто су отишли са часа,зашто се нису обратили за помоћ ако им је градиво нејасно,па показати да сам повређена због њиховог неповерења према мени.Могли сте да ме питате да одложим контролни,сугерисати да бежање са часа није решење проблема,већ само одлагање са још већим последицама.Искористити прилику да се објасни шта није јасно,поново заказати контролни,прећи на нову наставну јединицу

 

50. Најавили сте контролни задатак, испитивање. Улазите у учионицу и затичете само три ученика.

 

Контролни се не ради. Питате ученике да ли постоји неки проблем са градивом или наставником, зашто су остали одсутни. Разговарате смирено али не цели час. Потом са ученицима радити нешто везано за историју, не испитивање или нову лекцију, него разговор о ономе што је рађено, читање занимљивости, гледање слајдова и сл.

Следећи час смирено упитати ученике зашто су отишли,зашто нису тражили помоћ да им објасним што им није јасно,зашто нису тражили одлагање контолног јер немају довољно поверења у мене.Бежање са часова није решење проблема,већ одлагање са још већим последицама по њих.Искористити прилику да се објасни неразумљиво градиво, прећи на нову наставну јединицу, поново заказати контролни.

У бежању са часа обавестити одељенског старешину, директора, пп службу.

 

51. Приметили сте да је Милена у протеклом периоду често одсутна са ваших часова. Погледали сте у дневник и уочили да она не долази искључиво на ваше часове.

 

Разговарати са учеником,пронаћи узрок проблема,зашто бежи,зна ли да то није добро-неоправдани часови и ново градиво,које ће морати да савлада,зашто се није обратио за помоћ,већ прибегао лакшем решењу по њега,понудити помоћ,договорити се са учеником да долази на часове

Обавестити одељенског старешину

 

52. Милан има одличне оцене на усменом испитивању, али сте уочили да је увек одсутан када се раде контролни и писани задаци.

 

Ради се о детету које учи,али вероватно има проблема код писменог одговарања.У школи се траже брзина,тачност и ефикасност.Разговарати са учеником,утврдити проблем тј. узрок проблема тј. узрок проблема можда је спорост па не може да стигне све да уради и не ради контролни јер не жели да поквари оцену,боље се сналази код усменог одговарања.Објаснити да је писмено одговарање вид провере знања,да је потребно радити на томе да се проблем превазиђе

Разговарати са родитељима,пп- службом

 

53. Запазили сте да Јован често тражи да изађе са часа и то не само једном него више пута. Када је у учионици приметили сте да нема концентрацију, тешко прати наставу, окреће се и омета децу.

 

Дете има неки проблем,здраствени физички,ометањем других да прате наставу,прави и дисциплински проблем,треба разговарати са учеником,открити проблем,понудити помоћ.Разговарати са другим наставницима,тражити помоћ од пп-службе.

 

http://obrazovnicentar.com

Postavi komentar

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišete koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavi se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišete koristeći svoj Facebook nalog. Odjavi se /  Promeni )

Povezivanje sa %s