-Naše aktivnosti i uspesi

NAOČARE SEĆANJA-Doživeli smo za vreme raspusta… (govorna vešba)

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.

„Kad proleće dodje, sve nabolje podje“ (govorna vežba-čas u prirodi)

Ovako smo mi „obukli“ naše drvo jabuke!

10451122_454326498060876_4336205703726273832_n

O našim radovima piše i Eco-Schools Serbia!

Rad „Poštansko sanduče“ učenika Eko-škole Branko Miljković iz Niša ušao je u uži izbor na Eko-paket konkursu. Učenici su nam još jednom pokazali na koji način možemo da iskoristimo upotrebljenu Tetra Pak ambalažu!

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.

lepo je voleti nagrade: Lana Nikolić, prva nagrada

*LjUBAV
Postoje ljubavi velike i male.
Mala je ljubav
prema kuci, maci,
prema suncu i drveću,
a malo veća prema cveću.
Velika je ljubav prema drugu,
a još veća prema
baki i deki,seki i bati,
a najveća prema mami i tati.

Delić atmosfere sa  dodele nagrada, 13.3.2015.god. DKC Beograd

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.

Fotografija007117.1.2015.“Plava ptica na zimskom raspustu“, drugi po broju lajkova, Neda Nedeljkovic, Suncica Miscevic

4.12.2014.god.

Sofija Stojanović- 3.nagrada na 1.Međunarodnom festivalu poezije i kratke priče „Žarko Aćimović“; Treća nagrada 6. međunarodnog festivala poezije i kratke priče „STANISLAV PREPREK“Stanislav Preprek 2014 Sofija Stojanović

*UspavankaFotografija0053
Spavaj, spavaj dete milo,
živo, zdravo i srećno bilo.
Neka ti snovi zamene dan,
sanjaj, sanjaj najlepši san.
Sanjaj baštu prepunu cveća,
neka te nikada ne napusti sreća.
Sanjaj mesec kome se zvezde klanjaju,
jer snovi su tu da se sanjaju.

Jana Mladenović-Treća nagrada 6. međunarodnog festivala poezije i kratke priče „STANISLAV PREPREK“

Stanislav Preprek 2014 Jana Mladenović

*Priča uvelog listaFotografija0062
Ispod jednog drveta poleglo je uvelo lišće. Prišla sam i uzela jedan list koji je bio okrzan i smežuren, ali su se još uvek videle na njemu boje jeseni. Žuta, narandžasta i crvena krasile su njegovu starost. Iznemoglim glasom je progovorio.
Pričao je o svom rođenju, nežnoj rosi koja ga je umivala svakog jutra i Suncu koje ga milovalo preko dana. Žalio je za detinjstvom jer mu je tada bilo najlepše. Sećao se dana kada je bio jači i veći. Ponosio se svojom snagom i lepotom. Treperio je na vetru i pozdravljao oblake, kišu, ptice. Maštao je da zajedno sa pticama krene put juga. Nije želeo da gleda na svet koji se prostirao ispod njega.
Došli su dani kiša, hladnoće i jakih vetrova. Uzalud je mahao pticama koje su kretale na put da ga sačekaju. Prkosio je severcu koji je pokušavao da ga otkine sa grane. Severac je bio uporan, a list je polako gubio snagu. Pustio je granu a vetar ga poneo ka svetu koji se nalazio pod njim. Uz tup udarac dodirnuo je tlo. Preko njegovog tela gazili su teški koraci prolaznika.U žurbi nisu čuli jauk bola opalog lista.
Ostao je da leži gledajući u željeni svet koji se prostirao gore, visoko, prateći tužnim pogledom put ptica selica.

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.

http://slide.ly/view/0be77ca19f8a2a7a77db120b32ff9389?utm_source=Fb_ORG_Share

http://slide.ly/view/adf7c76279e71a91f3bd64d7b20a768c

*UspavankaFotografija0081

Svake noći snove zovi,

ako želiš miran san,

njegove zvezde – sanjalice lovi,

da te sutra dočeka lep dan.

Jer ti si dečak sanjalica,

mala, nestašna spavalica.

Od tih snova bićeš zdrav

i snažan kao lav.

Autor: Nikola Stojković  (3. nagrada „Maternja melodija i obrazovanje“)

„Огњиште у искри сећања“ Александра Јауковић

Fotografija0423

„Огњиште у искри сећања“ Анђелија Вукашиновић

Fotografija0424

„Огњиште у искри сећања“ Николета Цветковић

Анђелија Вукашиновић

Николета Цветковић

Fotografija0113

Вељко Јоцић

Fotografija0114

Алекса Станковић

Fotografija0536

Николета и Анђелија

Neda Nedeljković

„Папирне птице могу да полете“ Неда Недељковић

1689337_717554711610007_916964101_n

Ива Петровић

10437435_664550286965839_2935756948735243072_n

Ива Златковић

Slide7

Наша прва књига „Мала књига великог пријатељства!

„Mala knjiga velikog prijateljstva“

Jedini način da imaš prijatelja je da sam budeš prijatelj!

Kroz razgovor sa kolegama i razmenu iskustava zaključila sam da se časovima izbornih predmeta ne poklanja toliko pažnje kao obaveznim predmetima. Često se zamenjuju časovima obaveznih predmeta, a ako se i izvode izvode se po šablonu datom u priručniku i kroz suvoparni razgovor sa učenicima o datoj temi. Učenici su pasivni i dosadno im je. Aktivnosti se ne realizuju do kraja jer se pridržavamo vremenskog trajanja jednog školskog časa. Ovakav pristup radu ne može dati pozitivne rezultate, naročito kada je u pitanju izborni predmet Građansko vaspitanje kroz čije aktivnosti učenici treba da usvoje osnovne norme ponašanja, razviju vremenom svest o sebi i drugima, učestvuju u lepoti otkrivanja tajne kako smo drugačije istovetni. Pokušala sam da te časove organizujem na malo drugačiji način, da aktivnostima obuhvatim što više predmeta koje se izučavaju u prvom razredu i naravno postupno kod učenika razvijem kreativnost koju smatram bitnim faktorom za razvoj celovite ličnosti.

Cilj ove radionice je da decu naučimo i usmerimo da razvijaju prijateljsko ponašanje i osobine pravog drugarstva.
Specifični zadaci su:
– Da deca nauče šta znači imati prijatelja, biti prijatelj i prijateljski se ponašati;
– da identifikuju moguće poteškoće u prijateljstvu i kako ih prevazići;
– da nauče rečnik prijateljstva;
– da identifikuju kvalitete dobrog prijatelja;
– da razviju kreativnost;
– da izgrađuju pozitivnu sliku o sebi i svetu koji ih okružuje.
Radionica je predviđena planom i programom za Građansko vaspitanje u prvom razredu. U korelaciji je sa sadržajima predmeta Srpski jezik, Matematika, Svet oko nas , Likovna kultura, kao i sadržajima slobodnih aktivnosti koji su deo nastavnog plana i programa za prvi razred.

AKTIVNOST: „Mala knjiga velikog prijateljstva“
Izborni predmet: Građansko vaspitanje, 1.razred
Radionica: Prijateljstvo

OBLICI RADA: Frontalni, grupni, individualni
METODE RADA: Dijaloška metoda, metoda rada na tekstu, metoda pisanih radova, metoda samostalnog izlaganja učenika, metoda aktivnog učenja, demonstrativna metoda, ilustrativna metoda
SREDSTVA I POMAGALA: -Tekst basne „Zec koji je imao mnogo prijatelja“ Ezop za svaku grupu;
– listovi sa tekstom za dopunjavanje za sve učenike;
-papirna traka za svakog učenika;
-drvene bojice;
-brojevna prava i štipaljke za evaluaciju.
OPIS AKTIVNOSTI:
Uvodna aktivnost: „ Prećuti svaki broj koji je veći za tri“:

Učenici formiraju krug. Prebrojavanjem do 20 se odredi učenik koji započinje igru. Igra se sastoji u tome što odabrani učenik započinje brojanje izgovaranjem „ jedan“ uz pljesak dlanom o dlan, drugi do njega izgovara „dva“ uz pljesak dlanovima, treći učenik treba da ćuti i poskoči, četvrti da nastavi brojanje sa „četiri“ uz pljesak i tako redom . Učenik koji treba da izgovori broj koji je uvećan od prethodnog prećutanog broja za tri, takođe ćuti, ne izgovara broj već samo poskoči. Igra se ponavlja kad god neko pogreši i traje dok se ne završi ceo krug bez greške.
( Igra je veoma dobra za vežbanje koncentracije, pažnje, sabiranja do 20.)

Glavne aktivnosti:

1. Čitanje priče „Zec koji je imao mnogo prijatelja“, Ezop i razgovor o sadržini, likovima i njihovim postupcima
2. Poređenje postupaka likova iz priče sa postupcima ljudi u svakodnevnom životu; prijateljstvo između bića koja pripadaju različitim grupacijama (čovek-životinja)
3. Rad po grupama- Improvizacija i dramatizacija:
Formiranje grupa od po 6 učenika. Svaka grupa dobija tekst priče , a članovi grupe sami biraju ulogu koja im se najviše dopada, dogovaraju se o dijalogu, osmišljavaju pokrete, izraze lica…
Sledi dramatizacija teksta. Svaka predstava propraćena je aplauzom.
4. Izvođenje zaključaka: šta znači imati prijatelja, biti prijatelj, prijateljski se ponašati uz korišćenje rečnika prijateljstva
5. Izrada stranica za Knjigu prijateljstva;
Upoznati učenike sa idejom izrade knjige prijateljstva našeg odeljenja. Podeliti učenicima listove na kojima su započete rečenice u vezi prijateljstva.Učenici individualno popunjavaju dati tekst za dopunu;
6. Čitanje radova učenika, razgovor o napisanom i izvođenje zaključka o međusobnoj različitosti koja ne mora da je uzrok neprijateljstva.

Završne aktivnosti:
1. Lanac prijateljstva
Dati svakom učeniku papirnu traku sa zadatkom da na traci učenik nacrta svoj znak, ono što najviše voli da radi, svog najboljeg druga i omiljenu životinju.
Sve trake pokupiti i povezati u veliki lanac prijateljstva.

2. Evaluacija časa od strane učenika pomoću brojevne prave do 20 i štipaljki
Učenici stavljaju štipaljku na broj za koji se opredele i čime će pokazati koliko su zadovoljni ovakvim časom.

Na narednom času učenicima je prezentovana knjiga „Mala knjiga velikog prijateljstva“.

Učenici su sve vreme bili zauzeti sledećim aktivnostima: sabiranjem, slušanjem, davanjem svog mišljenja, razmenom mišljenja, dramatizacijom teksta i glume, formiranjem ličnog i zajedničkog stava, iznošenjem svojih stavova i utisaka, zaključivanjem, popunjavanjem stranice buduće knjige, izrađivanjem lanca prijateljstva.

Čas je realizovan kao ugledni čas kome su prisustvovale kolege i student Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Pirotu Ivana Vlajić.

Učenici su bili jako aktivni,organizovani, znatiželjni i predani radu za sve vreme, što dokazuje da ih je ovako organizovan čas jako zainteresovo, pa samim tim i animirao. Ljubopitljivo i veselo su očekivali narednu aktivnost, iskazi i crteži sadrže njihov lični pečat, pažljivo su slušali jedni druge i predano su se bavili istraživanjem sebe i drugih. Svoje pozitivne utiske iskazali su kroz evaluaciju koja je sledila na kraju časa. Moja očekivanja su se obistinila. Planirani zadaci i ciljevi su u potpunosti ostvareni. Dobit ovakvog rada na sebi nije samo u domenu saznajnog nego i u radosti koja se oslobađa u toku radionice i zarazno širi na sve učesnike u razmeni.
Nakon održanog časa, usledila je analiza istog kroz diskusiju sa kolegama koji su prisustvovale. Jednoglasno su izrazile svoje pozitivno mišljenje i želju da održe čas na ovakav ili sličan način.

Sam tok časa, velika aktivnost učenika bez imalo praznog hoda i njihova ozarena lica na kraju časa izazvali su komentar prisutnih: „Definitivno, čas koji služi za ugled“.

Ovaj rad publikovan je u elektronskom Zborniku akreditovanog programa stalnog stručnog usavršavanja, Beograd, 15.06.2014.godine.

Postavite komentar

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s