Archive | 25. marta 2015.

Priča dana

Loše navike

Jedan bogati čovek zatraži od starog učitelja da mu učitelj sina odvikne od loših navika. Učitelj povede mladića u šetnju po vrtu. Zaustavi se na jednom mestu i zatraži od mladića da iščupa malu biljku što je rasla nedaleko od mesta na kojem su stajali.
Mladić zahvati biljku palcem i kažiprstom i iščupa je iz zemlje. Učitelj zatim zatraži da iščupa malo veću biljku od te. Mladić malo jače povuče i iščupa i nju.
„A sada iščupaj ovu“, reče učitelj, pokazujući na jedan žbun. Mladić je morao da upotrebi svu svoju snagu da bi je iščupao, ali mu i to pođe za rukom.
„A sada iščupaj ovu“, reče starac, pokazujući na drvo guave. Mladić obuhvati rukama stablo i pođe da ga vuče iz zemlje. Ali stablo ni da mrdne.
„Pa ovo je nemoguće“, reče mladić zadihano.
„E tako ti je i sa lošim navikama“, reče mu stari učitelj. „Kada su mlade, lako ih se rešiti, ali kad se razviju teško ih je iskoreniti.“

Onlajn nedelja

http://gow15.questionpro.com/

MOJ PRIJATELJ-RAČUNAR

Obeležavanju Onlajn nedelje priključili su se i učenici odeljenja II/4 OŠ „Branko Miljković“ iz Niša.

U sedmici pre, među učenicima istog odeljenja sprovedena je Anketa o korišćenju računara i sigurnosti na internetu. U anketi je učestvovalo 30 mališana. Cilj ankete je bio da se utvrdi koliki značaj ima internet među mlađeškolskom populacijom učenika, čemu im najviše služi računar/internet, da li znaju osnovne pojmove sa kojima se susreću na internetu, da li su svesni koristi i štetnosti interneta, koliko znaju o sigurnosti na internetu, da li i u kojoj meri koriste društvene mreže i da li roditelji kontrolišu njihov pristup internetu.

Na osnovu dobijenih rezultata ankete, planirane su pet aktivnosti u okviru Onlajn nedelje, svakog dana po jedna aktivnost.

23.3.održano je predavanje učenicima o računarima, prednostima korišćenja računara/interneta, osnovnim pojmovima sa kojima se učenici mogu sresti u radu na računaru i na internetu, sigurnosti i korišćenju društvenih mreža.

24.3. učenici su u okviru slobodnih aktivnosti izrađivali modele računara od tetra pak ambalaže ili likovno predstavili svoj virtuelni svet.

25.3. posetili smo SBC centar- školu računara u kojoj su se učenici upoznali sa jednostavnijim programima za rad.

26.3.primenili su usvojena znanja kroz praktični rad na računaru.

27.3. izrađen je pano na temu „Šta sam naučio/la u Onlajn nedelji“, preko koga su učenici prikazali čemu sve služi računar, koje pretraživače najčešće koristimo, koje programe možemo koristiti za rad i na koji način koristimo društvene mreže i kako se zaštititi na internet.

Učenici su tokom svih aktivnosti bili jako aktivni, organizovani, znatiželjni, predani radu sve vreme, što dokazuje da su ih ovako organizovane aktivnosti jako zainteresovale, pa samim tim i animirale.

Najbitnije od svega su vedra, nasmejana dečja lica koja su u stvari pokazatelji da li je to što smo radili dobro.

Moja očekivanja su se obistinila. Planirani zadaci i ciljevi su u potpunosti ostvareni. Na samom kraju smo svi uživali u virtuelnom putovanju po Etiopiji.

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.