Razvoj dečjeg crteža/Crtanje sa decom kad početi

Развој дечјег цртежа

crtez1Врло често, под пристиском велике жеље да нам дете буде успешно, напредно, компетентно, задовољно… желимо проценити да ли постоји још нешто што му требамо ми као родитељи пружити, дати, омогућити…

Како деца нису толико „оптерећена“ тиме – јер нису когнитивно способна изрећи јасно своје потребе, а најчешће и све што желе, чега су свесни, и траже – покушавамо докучити дететов унутрашњи свет кроз разне пројективне и посредне методе. Једна од тих метода је и дечји цртеж – што и како наше дете црта. Па у томе често тражимо неко „дубље“ значење.

Развој дечјег цртежа може дати много информација о развоју и потребама деце. Неки тестови интелигенције (нпр. Goodenough тест цртежа) се базирају на слици, тј. цртежу људске фигуре, чије процена посредно говори о интелектуалним способностима детета.

О цртежу…

crtez2Склоност ка цртању или сликању у раном узрасту може бити показатељ колико је дете талентовано. Али то је само мали део целокупног ликовног талента.
Неке су специфичне вештине које утичу на изглед дететовог цртежа –интелигенција је једна од тих вештина. Цртежи деце ниже интелигенције заостају за цртежима њихових вршњака и сличнији су цртежима деце нормалне интелигенције, али ниже хронолошке доби.

Осим интелигенције свакако су ту и неке уметничке способности, потенцијали и склоности.

Графомоторичке вештине су такође врло важне – дакле вештина фине моторике која садржи способност померања финих мишића руку да се држи оловка и способност усклађивања онога што желимо нацртати с ониме што видимо – тзв. окуломоторна координација.

Најчешће се све ове специфичне способности развијају истим темпом, те се потешкоће у развоју цртежа јављају тек код неких посебних одступања у развоју – као код нпр. мишићних болести где нема могућности нормалног развоја мишића руке.

У раду с децом цртеж може послужити и то на два начина:
– као облик дијагностике – кроз цртеж се процењују дететове способности, емоционалне и социјалне вештине…
– као облик терапије – цртањем се може изразити нека траума, прорадити туга, страх…

Рећи да тачно поједини цртеж указује на тачно поједину емоцију није могуће – цртеж је помоћно дијагностичко средство, иако неке законитости у „тумачењу“ значења цртежа постоје:
ситни, стиснути ликови често указују на емоционалну повученост, стидиљивост;
тужна, болесна деца и/или деца снижених интелектуалних способности мање користе боје;
црном бојом се боје“страшне“ ствари или предмети или особе;
у цртежу породице често се величином појединих чланова може проценити ко је „доминантан“ лик (највећи нацртан лик) – та доминација може бити или у количини љубави коју дете осећа за родитеља и родитељ за дете, или у количини строгоће коју родитељ показује детету.
Дакле, цртежом се могу добити неке врло оквирна тумачења дететовог емоционалног живота, и никада цртеж не сме бити једино дијагностичко средство. Исто тако треба имати на уму, да се структура цртежа мења код детета, чак и кроз пар дана, тако да је од цртежа много важније и индикативније тумачење које дете даје ономе што је нацртало.

Цртеж као терапија помаже утолико што дете понекад не барата довољно великим вокабуларом да нешто опише, или једноставно не жели, јер су нека сећања или доживљаји претрауматски. Цртеж може бити добар почетак разговора, али понекад разговор након цртежа није ни потребан, јер је само цртање одрадило своју терапеутску функцију.

Фазе развоја цртежа

Цртеж детета се развија кроз неколико фаза. И само савладавање (графомоторичко) цртања појединих ликова развија се по одређеном распореду.

На слици испод нацртано је када, с колико година, деца савладавају цртање појединих геометријских ликова, који су подлога за цртеж богатији детаљима.crtez3

Осим тога, сам цртеж показује неке законитости у свом рзавоју које се примећују код све деце:

  • 1. фаза – фаза шарања – 1. до 3. године

– Шкрабање, насумично цртање. Дететов је цртеж потпуно случајан, непрепознатљив.
– Дете не црта с намером, него цртежу након што је нацртан даје значење.
– Важнији је процес цртања него продукт – што ће цртањем настати.
– Најчешће се цртају кругови, а спајањем кругова и црта стварају први ликови с значењем.

  • 2. фаза – фаза симболичног цртежа – 3. до 6. година

–  Постоји намера да се нешто нацрта – идеја која води процес цртања.
– Цртеж човека се састоји од круга који је глава и црта које представљају руке и ноге (јавља се око 3.- године). Најчешће нема разлике између цртежа човека и животиња. Током те три године, дешава се развој дечјег цртежа човека – полагано се диференцирају делови тела, лик добија трбух, прсте, косу… све више детаља. Око 4. године долази до дефинисања пола цртаног лика – цртају се хаљине, шминка, накит.
– Много је важније што је дете нацртало него сам процес цртања.
– Најважније ствари су на цртежу у првом плану, док остале ствари, које су небитне, се налазе са стране на цртежу или их уопште нема (код цртежа породице, неки ликови не постоје, иако је дете свесно њиховог постојања – нпр. млађи брат или сестра).
– Цртеж је симболичан – нема реализма у прецртавању, бојењу; црта се и боји онако како се детету у том трену чини „згодним“.crtez4

  • 3. фаза – фаза реализма – 6. до 10. година

– Долази до интелектуалног скока у мишљењу везним за полазак у школу.
– Цртеж постаје реалистичан, али су деца још неувежбана у томе.
– Цртеж је богат детаљима, нема просторне перспективе, а фаза реализма почиње фазом интелектуалног реализма када дете жели нацртати све што зна (цртајући кућу црта све просторије, намештај… макар се он споља не види; кроз панталоне се цртају ноге…)

Надарена и просечна деца пролазе исте фазе развоја цртежа, једина је разлика у томе што надарена деца много брже пролазе ове фазе.

  • 4. фаза – фаза уметничког цртања – 10. година и више

– Јавља се само код неке деце, јер након 10-12. година опада интерес за цртање код деце, остаје само код оне деце која имају специфичне способности.

______________________________________
аутор: Сандра Матошина Борбаш, проф. психологије
crtez5Лик човека као „главоножац“ или „пуноглавац“ – 3 године
crtez6Лик човека има неке детаље – 4 године
crtez7Лик човека има раздвојен труп од главе и детаље – 5-6 година

 

Izvor:uciteljskikutak

 

Crtanje sa decom kad početi

Kada je pravo vreme da počnem da učim dete da crta i kako da ga naučim da drži pravilno olovku…

dete-crta

Odlučili ste da se sa mališanima igrate igre crtanja, zapamtite da dete aktivno upoznaje i otkriva svet oko sebe, pa tako i crtanje za njega postaje neka vrsta eksperimenta, igre, način da realizuje svoje dečje fantazije.

Kada je pravo vreme da počnem da učim dete da crta?
Zanimanje za crtanje počinje veoma rano, pre svega zato što vide da to rade starija deca i odrasli. Ako primetite da se dete zanima za olovku, nemojte čekati da vam je traži, već mu pre toga predložite da nešto nacrtate, jer će mu u početku biti zanimljivo samo da gleda kako vi to radite. Otprilike sa dve godine vaše dete će početi samostalno da se igra sa olovkom i da žvrlja po papiru, ali i pre toga ga treba ohrabrivati da drži olovku. Naravno u početku to radite zajedno.

Sa dve-tri godine je pravo vreme da naučite dete da drži olovku, da crta tačku, liniju, krug, ali i da boji slike u bojanci.

Zašto je crtanje značajno za dete?
• U igri crtanja dete razvija motoričku sposobnost i koordinaciju ruku, a to je u direktnoj vezi sa razvojem inteligencije. Dete će naučiti da razmišlja logički, imaće bolje pamćenje, pažnju i povezan govor.
• Crtanjem dete priprema ruku na pisanje.
• Kroz igru crtanja dete uči da razlikuje boje, nijanse, ali i veličine i broj predmeta.
• Ako nisu u stanju da svoja osećanja izraze rečima, deca će kroz crteže moći da na taj način izraze svoja osećanja i kreativnost.

Kako naučiti dete da pravilno drži olovku?
Pravilno držanje olovke sa tri prsta treba da se uči postepeno i može da se počne kada dete počne da crta. Pre toga dete treba da se nauči i savlada veštinu da uzima predmete sa dva prsta (palcem i kažiprstom), a sa učenjem toga se može početi već nakon desetog meseca. Postoji nekoliko igara koje će mu biti od pomoći, prva je da na pod stavite kamenčiće recimo, a da ih dete stavlja u kanticu. Za drugu igru su vam potrebne štipaljke i predmeti od kartona (isecite karton u obliku, sunca, drveta…) i recite detetu da uhvati štipaljkom karton i zakači za obod korpe, kanap i sl. Treća igra je najzahtevnija i za nju vam je potrebna pinceta kojom će dete premeštati stvari (igračke recimo) sa jednog kraja na drugi.

Budite strpljivi i nemojte očekivati da preko noći savlada ovu veštinu, a kada je dobro savlada može se početi sa učenjem držanja olovke.
Za početak mu namestite pravilno olovku u ruci, ali nemojte biti nametljivi, jer to može izazvati otpor deteta prema crtanju I pisanju.
Kupite trouglastu olovku jer je najlakša za držanje. Deci je najteže da drže okruglu olovku, verovali ili ne, a najbolja za učenje pravilnog držanja je trouglasta i kraća olovka.
Pored običnih grafitnih olovaka, dobar izbor za prve crteže su bojice ili još bolje flomasteri koji se peru vodom kako bi izbegli stres i nervozu ako dete slučajno pošvara nešto van papira.

Šta deca obično crtaju?
U početku ćete morati da mu pomažete. Nacrtajte nešto jednostavno i poznato, liniju, kuću, oblak, sunce. Dajte olovku mališanu i ohrabrite ga da nacrta nekoliko tačkica i crtica, a potom obuhvatite njegovu ruku svojom i pomozite mu da nacrta nekoliko pravih i talasastih linija i polako sve složenije oblike. Na taj način ćete mu pomoći da brže nauči osnovne pokrete.

Osnovna stvar koju treba da savlada dete su linije, ravne, talasaste, a postepeno te linije treba da idu u krug… Dobra vežba je da mu stavite nekoliko tački koje on treba da spoji. Zadatak vremenom treba da bude složeniji.

Druga vežba je docrtavanje slike, tačnije detalja koji nedostaju. Neka u početku to budu jednostavne prave linije, recimo stablo drveta ili zraci sunca. Ili vi nacrtajte oblake i kapi kiše, a dete neka crta travu…
Za vežbu mogu da posluže i razni šabloni, gde dete treba da drži šablon i crta po šablonu. Na taj način vežba koordinaciju pokreta i uči crtanje ne samo linija, već i oblika.

Na kraju, imajte stpljenja za ovu vrstu igre i ne očekujte previše od prvih “umetničkih dela”, ali ako primetite da dete ima talenta, usmerite ga na pravi način i pomozite mu da svoj dar razvija.

Advertisements

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s